Former boards

Het VIIIde lustrumbestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1997/1998

Dominique Willaert
Voorzitter

Barbara van Hooije
Secretaris

Roel Geelen
Penningmeester

Ruben van Duren
Coördinator onderwijs

Dirk van Asseldonk
Coördinator externe betrekkingen

Martijn Reubzaet
Coördinator interne betrekkingen

Ronald de Bruijn
Coördinator excursies


Het 39ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1996/1997

v.l.n.r.: Jan, Jarl Ivar, Bart, Martine, Yvonne, Jeroen, Susanne, Mayk

Martine Dols
Voorzitter

Bart Wintraecken
Secretaris

Yvonne Magilsen
Penningmeester

Jan van Leur
Coördinator onderwijs

Jeroen Kluytmans
Commissaris onderwijs

Jarl Ivar van der Vlugt
Coördinator externe betrekkingen

Mayk Senden
Coördinator excursies

Susanne van Iersel
Coördinator voorlichting


Het 38ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1995/1996

Bastiaan van de Kerkhove
Voorzitter

Jeroen Groenhagens
Secretaris

Patrick de Man
Penningmeester

René Scholtens
Commissaris onderwijs

Bas Haans
Coördinator onderwijs

Jeroen van Weesep
Coördinator excursies

Milo Eekhof
Vice-voorzitter

Joep van Houten
Coördinator voorlichting


Het 37ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1994/1995

Remco Lensing
Voorzitter

Petra Kuppens
Secretaris

Sander van Grunsven
Penningmeester

Jeroen Bouwman
Commissaris onderwijs

Jacques Huppertz
Coördinator onderwijs

Gerwin van der Horst
Coördinator excursies

Bas Moorthaemer
Vice-voorzitter

Martin van Leeuwen
Coördinator voorlichting


Het 36ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1993/1994

v.l.n.r.: Thijs, Nanette, Maud; Karsjen, Jan; Mark, Michel, Annemieke

Jan Ravenstein
Voorzitter

Annemieke Lorteije
Secretaris

Maud Brouwers
Penningmeester

Karsjen Tamminga
Coördinator onderwijs

Michel Meertens
Commissaris onderwijs

Mark Mureau
Coördinator excursies

Thijs van Asten
Vice-voorzitter

Nanette Ellen
Coördinator voorlichting


Het VIIde lustrumbestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1992/1993

Mario de Cooker
Voorzitter

Emiel Hensen
Secretaris

Rob van den Heuvel
Penningmeester

Pim van Kilsdonk
Coördinator onderwijs

Frans Handels
Commissaris onderwijs

Maarten Ophoff
Coördinator excursies

Marcel Gijben
Coördinator voorlichting


Het 34ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1991/1992

v.l.n.r: Robert, Marty, Guido, Mariëtte; Mark, André, Marlies, Frans

Mark Senden
Voorzitter

Marty Pullens
Secretaris

Marlies Pleging
Penningmeester

André Groot
Coördinator onderwijs

Mariëtte Verspui
Commissaris onderwijs

Robbert de Haan
Commissaris excursies

Frans Gooijer
Coördinator excursies

Guido Kieboom
Coördinator voorlichting


Het 33ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1990/1991

Wim van Halderen
Voorzitter

Paul van Dulmen
Secretaris

Ralph Nabben
Penningmeester

Jacco van der Blij
Coördinator onderwijs

Peter Knops
Commissaris onderwijs

Peter-Paul Daniels
Coördinator binnenlandse excursies

Harry Pinxt
Coördinator voorlichting

Jean-Paul Willemsen
Commissaris buitenlandse excursies


Het 32ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1989/1990

Andy van Dijck
Voorzitter

Oscar Lauf
Secretaris

Pier-Jan Hettema
Penningmeester

Jules Leenders
Coördinator onderwijs

William Peeters
Commissaris onderwijs

Roel Vossen
Coördinator binnenlandse excursies

Peter Scheren
Commissaris buitenlandse excursies

Toon Bertens
Coördinator voorlichting


Het 31ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1988/1989

Boven vlnr: Hans, Jan-Willem, Dirk, Mark
Onder vlnr: Frans, Petra, Jeroen, Maarten

Hans Kolnaar
Voorzitter

Frans van de Laar
Secretaris

Jeroen Bosboom
Penningmeester

Maarten Stals
Commissaris onderwijs

Dirk Rijkers
Coördinator onderwijs

Petra Romer
Coördinator excursies

Mark Frencken
Commissaris activiteiten

Jan-Willem Leclercq
Coördinator voorlichting