Former boards

Het VIde lustrumbestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1987/1988

Ferry van Dijk
Voorzitter

Koos Beurskens
Secretaris

John Schellinx
Penningmeester

Peter Penning
Coördinator onderwijs

Andrew Rustidge
Commissaris activiteiten

Peter Braat
Commissaris excursies

Lucien van Ham
Coördinator excursies

Robert Claasen
Coördinator voorlichting


Het 29ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1986/1987

boven v.l.n.r.: Remy, Peter, Tom midden: Lorenz onder v.l.n.r.: Johan, Huub, Vincent

Lorenz van der Stam
Voorzitter

Vincent van Spaendonk
Secretaris

Huub van Lier
Penningmeester

Peter Derksen
Coördinator onderwijs

Remy Jongboom
Commissaris T-Blad

Johan Hazejager
Coördinator excursies

Tom Janssens
Coördinator voorlichting


Het 28ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1985/1986

Jan-Willem Sjollema
Voorzitter

Paul Oostelbos
Secretaris

Desiree Swinckels
Penningmeester

Machteld Geurts
Coördinator onderwijs

Marco van Nuland
Coördinator excursies/Vice-voorzitter

Harrie Camps
Commissaris excursies

Arlen Hoebergen
Coördinator voorlichting

Myriam Verlinden
Commissaris T-Blad


Het 27ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1984/1985

Joost Kingma
Voorzitter

Mark van der Woerd
Secretaris

Twan Martens
Penningmeester

Frank Schuurmans
Commissaris excursies

Marion Rietdijk
Coördinator excursies

Frank Kuijpers
Coördinator voorlichting

Will Kuijpers
Coördinator onderwijs

Jean Penders
Commissaris evenementen


Het 26ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1983/1984

Toine Oerlemans
Voorzitter

Cees Smits
Secretaris

Matti Verkuijlen
Penningmeester

Ronald Huijps
Coördinator onderwijs

Theo Knijff
Coördinator excursies

Piet Luijkx
Coördinator voorlichting

Robert Kremers
Commissaris algemene zaken

Leon van Miert
Commissaris excursies


Het Vde lustrumbestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1982/1983

v.l.n.r.: Kees, Frank, Marius, Twan, Wil, Arnold

Frank Dirne
Voorzitter

Marius van Alphen
Secretaris

Arnold Hoogenkamp
Penningmeester

Han Haarmans
Coördinator onderwijs

Kees van Gool
Coördinator excursies

Twan Kastelijn
Commissaris excursies

Wil Konings
Coördinator voorlichting

Han van Gorp
Commissaris algemene zaken


Het 24ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1981/1982

v.l.n.r.: Jac, René, Hittjo, Paul, Coenraad, Cees, Hidde

Hittjo Homan
Voorzitter

Paul Mertens
Secretaris

René Janssen
Penningmeester

Coenraad Wilms
Coördinator onderwijs

Cees Hovingh
Coördinator excursies

Jac Vermeijlen
Coördinator voorlichting

Hidde Frankena
Commissaris excursies


Het 23ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1980/1981

v.l.n.r.: Astrid; Piet, Martien, Donné, Do, Paul, Leo, Han

Astrid Giesbers
Voorzitter

Leo Koole
Secretaris

Do Dormans
Penningmeester

Han Sinnema
Coördinator excursies

Martien Hetem
Commissaris algemene zaken

Piet Bastings †
Coördinator voorlichting

Donné Leunissen
Commissaris excursies

Paul Eijsbouts
Coördinator onderwijszaken


Het 22ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1979/1980

v.l.n.r.: Hans, Rob, Wim; Pierre, Jan, Riet, Jacques, Eric

Jan Mallie
Voorzitter

Riet van Spreeuwel
Secretaris

Wim den Braanker
Penningmeester

Hans van Mierlo
Coördinator voorlichting

Pierre van Tartwijk
Commissaris algemene zaken

Jacques Stroucken
Coördinator excursie- aktiviteiten

Eric Kemperman
Commissaris excursies

Rob van Swieten
Coördinator onderwijs- aktiviteiten


Het 21ste bestuur der T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'

Het oud-bestuur 1978/1979

T. van de Beek
Voorzitter

R. Jaeger
Secretaris

E. van Noorden
Penningmeester

P. Simons
Coördinator onderwijs

P. Cuijpers
Coördinator excursies

P. Kusters
Commissaris excursies

B. Cals
Coördinator voorlichting