T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’

The goals of Japie can be split up into three categories: education, self-development and fun. The first and most important goal is education. Japie makes sure that the students of the department have everything they need in order to study successfully. Lab coats, books and old exams are provided by Japie. Furthermore the feedback about every course is gathered by Japie via educational meetings. The coordinator of education of Japie collects and summarizes all the information provided by the students and makes sure that information is passed on to the responsible teacher. The feedback provided by Japie is highly appreciated by the teachers.

Besides education feedback, Japie gives its members the opportunity to develop their so called soft skills. Members can take part in several committees. The committees vary from a freshmen committee, which organizes four smaller activities throughout the year, to a study tour committee, which organizes a trip of four weeks to a foreign country. While taking part in a committee, members can improve their communicative, cooperative or presentational skills.

The final goal is quite self-explanatory: fun. Japie organizes a variety of relaxing, sporty or social activities. A casino night and a survival day are the perfect examples of this. Having fun with friends and meeting new people are great ways to re-energize after a long day of studying.

History

Five students in cooperation with the faculty of Chemical Engineering from the Technical University Eindhoven took the initiative for a meeting at the 6th of December in 1957. They invited all the professors, colleagues and students to attend this meeting with professor dr. Van Loon as chairman of this meeting. Almost all the students from the faculty Chemical Engineering were attending this meeting. At this meeting, a unanimous decision to raise a technological study association was made. The five students who took the initiative to raise this study association became the temporary board members of the study association. After the study association was raised, the five temporary board members organized the first excursion to a nitrogen company in Geleen (now known as DSM). At the 4th of February 1958 the temporary board had a special meeting where the name ‘Jan Pieter Minckelers’ was assigned to the association. This name was soon shortened to ‘JaPie’.

Jan Pieter Minckelers

Jan Pieter Minckelers was a Dutch scientist and professor of physics in Leuven. Jan Pieter Minckelers was baptized in the Saint Nicholas church on the second of December 1748. This church was located at the 'Onze Lieve Vrouwenplein' in Maastricht. His grandfather was a doctor and his father owned a pharmacy in the 'Herenstraat'. As many sons of the wealthy middle class, Jan Pieter Minckelers was educated by the Jesuits, close to his elderly home. In 1764 he continued his studies in Leuven, where he became a deacon.

In Leuven, Minckelers became a professor in physics. In 1798 he returned to Maastricht to become a professor at 'l'ecole centrale', which was founded by the French. In 1784 he wrote an essay on inflammable gas produced from coal dust. Later, this was named 'illumination gas'. Firstly, this gas was used as balloon gas. Minckelers used this gas to illuminate his laboratories. Afterwards, the numerous other applications of the gas were discovered.

From 1801 to 1815, Minckelers was a member of the local council of Maastricht. In 1816, he joined the Academy of Science in Brussels. Shortly afterwards, he suffered from a stroke. He died on the 4th of July 1824, at the age of 76. Thirty years after his death, the city of Maastricht constructed the first gas main. At first, it only served as a means of lighting the street. Due to this significant event, the name of the 'Herenstraat' was replaced with 'Minckelersstraat'.

Fourty years later, an obelisk was placed in front of the place of his birth on the anniversary of his death.

Prove of gratitude

On the 10th of July 1904 the Dutch sculptor Bart ten Hove made a statue in honor of Jan Pieter Minckelers. The sculpture was revealed by the, at that time, governor Ch. Ruys de Beerenbroeck in the presence of the sharp-shooters en the 'Maastrichter Staar' (a choir from Maastricht). The statue still stands in Maastricht at the location where it was created over 100 years ago. Out of the gas line of the statue burns a symbolic eternal flame (if you have enough money with you).


T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ of kortweg ‘Japie’ is de studievereniging van de faculteit Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Japie is een vereniging voor en door studenten en heeft als doel de belangen van de studenten van onze faculteit te behartigen en ze de kans te geven zich persoonlijk te ontwikkelen.

Geschiedenis

Op het initiatief van vijf studenten in samenwerking met de faculteit Scheikundige Technologie van de 'Technische Hogeschool Eindhoven' werd een vergadering belegd op 6 december 1957. Zij nodigden alle professoren, collegae en studenten uit om de vergadering bij te wonen met professor dr. Van Loon als voorzitter. Op deze bijeenkomst, waar bijna alle chemiestudenten aanwezig waren, werd unaniem besloten om een technologische studievereniging op te richten. De vijf studenten namen de leiding van het tijdelijke bestuur van de studievereniging. Kort daarna, organiseerden zij de eerste excursie naar een stikstofbedrijf van Staatsmijnen (nu DSM) in Geleen. Op 4 februari 1958 belegde zij een speciale vergadering, waarin de naam ‘Jan Pieter Minckelers’ werd gegeven aan de vereniging. Deze naam werd al snel verkort tot ‘JaPie’.

Jan Pieter Minckelers

Jan Pieter Minckelers was een Nederlandse wetenschapper en werd professor in de natuurkunde in Leuven. Jan Pieter Minckelers is gedoopt op 2 december 1748 in de St. Nicolaas kerk, welke was gesitueerd aan het 'Onze Lieve Vrouwenplein' te Maastricht. Zijn grootvader was een dokter en z'n vader bezat een apotheek in de 'Herenstraat'. Zoals zo veel zonen van de welgestelde middenstand, werd hij geschoold door de Jezuiten, dicht bij zijn ouderlijk huis. In 1764 vervolgde hij zijn studie in Leuven, waarna hij diaken werd.

In Leuven werd Minckelers professor in de natuurkunde. In 1798 keerde hij terug in Maastricht om professor te worden aan 'l'ecole centrale', welke door de Fransen gesticht was. In 1784 schreef hij een essay over ontvlambaar gas geproduceerd uit stof van kolen. Later werd dit lichtgas genoemd. Allereerst werd dit gas gebruikt als ballongas. Minckelers gebruikte het gas om z'n laboratorium te verlichten. Naderhand werden de ongekende toepassingen van het gas ontdekt.

Van 1801 tot 1815 was Minckelers lid van de lokale raad van Maastricht. In 1816 voegde hij zich bij de Academie van de Wetenschap te Brussel. Kort daarna kreeg hij een beroerte. Hij stierf op 4 juli 1824 op de leeftijd van 76. Dertig jaar na z'n dood construeerde de stad Maastricht de eerste gasleiding. In het begin diende dit alleen als straatverlichting. Vanwege die gebeurtenis is de Herenstraat vervangen door Minckelersstraat.

Veertig jaar hierna werd op z'n sterfdag een gedenksteen voor zijn geboortehuis geplaatst.

Bewijs van dankbaarheid

Op 10 juli 1904 werd een standbeeld, ontworpen door de beeldhouwer Bart ten Hove, gemaakt ter ere van Jan Pieter Minckelers. De onthulling werd uitgevoerd door de toenmalige gouverneur Ch. Ruys de Beerenbroeck, in de aanwezigheid van de scherpschutters en de 'Maastrichter Staar'. Het standbeeld staat nog steeds in Maastricht waar het meer dan 100 jaar geleden werd geschapen. Uit de gasleiding van het standbeeld brandt een symbolische eeuwige vlam.