Publication interested candidates for the 63rd board

The 62nd board of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ nominates the following group as interested candidates for the 63rd board of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

 

 

Publicatie geïnteresseerden kandidaatschap 63ste bestuur

Het 62ste bestuur der Technologische Studievereniging ‘Jan Pieter Minckelers’ draagt de volgende groep geïnteresseerden voor als kandidaten voor het kandidaatsbestuur voor het 63ste bestuur der Technologische Studievereniging ‘Jan Pieter Minckelers’: 

Douwe Orij

 

Voorzitter

Matthijs Coppens

 

Secretaris & Coördinator onderwijs

Sterre Spruit

 

Penningmeester

Vera Crommentuijn

 

Coördinator externe betrekkingen

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met de eerste maandag van april (6 april 2020) aanmelden bij het bestuur, mits gesteund door tien gewone leden.

 

 

Publication interested candidates for the 63rd board

The 62nd board of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ nominates the following group as interested candidates for the 63rd board of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

Douwe Orij

 

Chairman

Matthijs Coppens

 

Secretary & Coordinator of educational affairs

Sterre Spruit

 

Treasurer

Vera Crommentuijn

 

Coordinator of external affairs

Other interested candidates can announce this to the board, at last on Monday April 6th 2020, if supported by ten other regular members.