Lockdown Brigade Challenges

Breach the coronadip and compete in the Lockdown Brigade challenges to win great prizes!

De Lockdown Brigade daagt studenten in Eindhoven uit om actie te ondernemen om de Lockdown sleur te doorbreken.

Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie. (Hervind de motivatie en stimuleer ook anderen!)