Student assistant: Buddy master students

Looking for a buddy in master program

(Nederlandse versie hieronder)

Dear student,

In the bachelor we already have a student mentor system for years to guide the freshmen in the first steps they take at the university. The student mentor is a first point of contact, an experience expert with whom they can easily ask a question and who can quickly help students independently, whether it is finding information, a study approach or finding the balance between studying, working and leisure time. So far we have never introduced such a student mentor or buddy system for master students, but due to the growth in the number of students, we notice that it is becoming increasingly difficult to have only the academic advisor as the single point of contact for all new master students. Students with a prior education other than the bachelor's program Chemical Engineering and Chemistry at TU/e often prefer more guidance in the initial phase of their studies. Especially now with the situation surrounding the Corona epidemic, it is of great importance that these students are taken care of at the beginning of the study in order to stimulate and maintain group bonding.

For this reason, we want to start with the introduction of buddies for this group of students. In addition to an accompanying role, theses buddies also have a signaling function towards the academic advisor, who will be in close contact with them and will also regularly schedule consultations.

Although it is not yet completely clear to us the buddy system for the master students will come out, I would still like to inquire with you whether you would be willing or willing to take on this task. This interpretation is currently being elaborated at TU / e central level. However, we assume that you already start in this role during the Master Kick-off. The Master Kick-off is scheduled from August 24 to 28.

I would like to hear from you if you are interested in taking a group of students under your care during the coming academic year. Of course, you will receive a payment for this job. In case you are interested or you have questions, please send me an email; k.f.d.pauwels@tue.nl.

Hartelijke groeten, Kind regards,

Kim Pauwels

Academic advisor Chemical Engineering


Beste student,

In de bachelor hebben we al jaar en dag een studentmentorsysteem om de eerstejaarsstudenten te begeleiden in de eerste stappen die zij zetten aan de Universiteit. De studentmentor is een eerste aanspreekpunt, een ervaringsdeskundige waar ze makkelijk met een vraag terecht kunnen en die uit eigen ervaring de studenten snel op weg kan helpen, of het nu gaat om het vinden van informatie, studieaanpak of de balans vinden tussen studeren, werk en vrije tijd. Voor masterstudenten hebben we een dergelijk mentor/buddy systeem tot dusver nooit ingevoerd, maar mede door de groei van het aantal studenten merken wij dat het lastiger wordt om alleen mij als studieadviseur als enige aanspreekpunt te hebben voor alle studenten. Studenten met een andere vooropleiding dat de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry van de TU/e hebben vaak toch wat meer behoefte aan begeleiding in de beginfase van hun studie. Zeker nu met de situatie rondom de Corona-epidemie is het heel belangrijk dat deze studenten met de start van de studie opgevangen worden om zo de groepsvorming te stimuleren en te behouden.

Wij denken dat het inzetten van een paar buddies als zeer welkom zal worden ervaren door de studenten, maar ook voor mij als studieadviseur. Zij hebben naast een begeleidende rol ook een signalerende functie naar de studieadviseur toe, die in nauw contact zal staan met de buddies en ook op regelmatige basis met hen in overleg zal gaan.

Hoewel het voor ons nog niet helemaal duidelijk is hoe het buddysysteem voor de masterstudenten er uit zal komen te zien wil ik toch graag bij jou alvast polsen of je bereid zou zijn om deze taak op je te nemen. Uiteraard zal hier een financiële vergoeding, in de vorm van een studentassistentschap, tegenover staan. Op TU/e centraal niveau wordt momenteel deze invulling nader uitgewerkt. Wel gaan we er van uit dat je gedurende de Master Kick-off al start in deze rol. De Master Kick-off is gepland van 24 t/m 28 augustus.

Indien je geïnteresseerd bent om een groep van deze nieuwe masterstudenten onder je hoede te nemen gedurende het aankomende studiejaar kun je mij hierover per email informeren; k.f.d.pauwels@tue.nl.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard ook graag.

Hartelijke groeten, Kind regards,

Kim Pauwels

Studieadviseur Chemical Engineering