Commissie Nachtleven

De gemeenteraad besloot onlangs met een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om een commissie Nachtleven in te stellen. Die zal bestaan uit raadsleden, nachtmakers en deskundigen van de gemeente Eindhoven. Deze commissie heeft als opdracht om vernieuwing, creativiteit en ontwikkeling in het nachtleven te brengen. Daarbij denken we aan:
• onder de loep nemen van het vergunningenproces;
• vernieuwende initiatieven mogelijk maken en daarbij eventuele knelpunten te signaleren;
• een pamflet met afspraken en acties voor het nachtleven in Eindhoven te ontwikkelen in afstemming met omwonenden, bezoekers en andere belang- hebbenden.

Er vond in 2018 twee bijeenkomsten over het nachtleven in Eindhoven plaats. Lees de verslagen uit mei 2018 en september 2019 hierover terug.