Rachel Carson Afstudeerprijs

Heb je een actueel maatschappelijk vraagstuk met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling in je scriptie of eindwerkstuk aan de kaak gesteld? Ding dan mee naar de Rachel Carson Milieuscriptieprijs en maak kans op € 500,-. De wedstrijd staat open voor (oud-)studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen met een afstudeerwerk. De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieustudieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheidonderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. Wie mag er meedoen? De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen 1 januari 2018 en 15 juli 2019 zijn afgestudeerd op een onderwerp met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling. Hun scriptie moet gewaardeerd zijn met een cijfer 8 of hoger. Afstudeerwerken die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelor scripties en bachelor eindwerkstukken zoals adviesrapporten, video’s, en andere werken uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO inzendingen worden apart beoordeeld. Hoe doe je mee? De student of diens docent stuurt uiterlijk 22 juli 2019 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of scriptie moet tussen 1 januari 2018 en 15 juli 2019 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de begeleidende docent, een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, en een bewijs van beoordeling door de opleiding. Aanmelden Uiterlijk 22 juli 2019 via het inschrijfformulier https://www.vvm.info/afstudeerprijs