Privacy beleid T.S.V. Jan Pieter Minckelers

Persoonsgegevens die T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of de Technische Universiteit Eindhoven toestemming heeft gegeven deze aan ons te verstrekken.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt de volgende persoonsgegevens:
1. TU/e ID-nummer
2. Voor-, achternaam en initialen
3. Geslacht
4. Geboortedatum
5. Geboorteplaats
6. Adresgegevens
7. Telefoonnummer
8. E-mailadres

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonische gesprekken.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt gegevens over uw en onze activiteiten op onze website.

De website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ volgens u wel informatie heeft verzameld van een minderjarige, gaan wij er vanuit dat u contact met ons opneemt via japie@tue.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Waarom verzamelt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ persoonsgegevens?

1. Met uw persoonsgegevens handelt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ uw betalingen af.
2. Met uw persoonsgegevens verzendt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ u mailings van de verenging of namens bedrijven en/of het verenigingsblad en/of andere correspondentie.
3. Met uw persoonsgegevens maakt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ het mogelijk dat u een account aanmaakt en gebruik kunt maken van onze diensten.

Verspreidt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ persoonsgegevens?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt uw persoonsgegevens voor de organisatie van interne activiteiten en hiervoor kunnen interne organiserende partijen gebruik maken van uw gegevens. Voor een aantal activiteiten zoals reizen en (bedrijfs-)excursies heeft T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ meer gegevens van u nodig. Door uzelf in te (laten) schrijven voor de activiteit geeft u aan bereidt te zijn deze gegevens te delen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ vraagt enkel gegevens die benodigd zijn voor een activiteit en niet om uw dossier aan te vullen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ streeft ernaar om gegevens die niet meer tot nut zijn te verwijderen.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen vraagt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ om uw toestemming om uw gegevens met een derde te delen.

Hoe brengt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ het gebruikt van eigen websites inzichtelijk?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden opgeslagen op uw apparaat. De cookies die T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door het verbieden van cookies, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de (online) diensten van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt via Google Analytics gegevens over het gebruik van haar websites. Deze informatie bevat onder andere uw IP-adres, klikgedrag en welke pagina’s u heeft bezocht. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verzamelt deze gegevens om haar diensten te verbeteren.

Kan ik mijn gegevens bij T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ inzien, verwijderen of aanpassen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het inzien, corrigeren of verwijderen niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar japie@tue.nl. Om uw identiteit van afstand te kunnen verifiëren, kan T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien u deze kopie toezendt maakt u uw Burgerservicenummer, machine readable zone, document nummer en pasfoto onleesbaar. U kunt voor een verzoek T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ ook bezoeken tijdens de openingstijden. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ bereiken met de contactgegevens welke verstrekt worden op haar websites.

Hoe beschermt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ mijn persoonsgegevens?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ hecht waarde aan de bescherming van uw en haar (persoons-) gegevens. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ doet alles in haar macht om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u vermoedt dat T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ uw of haar (persoons-) gegevens niet goed beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dient u contact op te nemen met het T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ via japie@tue.nl of via telefoon.

Hoe gaat T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ om met foto’s?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ maakt foto’s gedurende haar activiteiten van de aanwezige personen, activiteiten en/of objecten. Een selectie van de gemaakte foto’s wordt gepubliceerd op de website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’. De foto’s op de website zijn gedeeltelijk publiekelijk te zien, of te zien na het inloggen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ bewaart en archiveert de gemaakte foto’s bij een activiteit. Door op een activiteit aanwezig te zijn, gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s waarop u afgebeeld staat. Indien een gepubliceerde foto naar uw mening niet thuis hoort op de website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’, kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

Welke persoonsgegevens gebruikt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ voor boekenverkoop?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ faciliteert de boekenverkoop voor haar leden. Deze boekenverkoop wordt gedaan in samenwerking met Studystore. Voor deze boekenverkoop ontvangt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ de volgende (persoons-)gegevens van Studystore:
1. Voor-, achternaam en initialen
2. E-mailadres
3. Ordernummer
4. Aangeschafte artikelen
5. Status van de bestelling
6. Besteldatum